envicentrum PRO KRAJINU Vysoké Pole

Spustili jsme nové webové stránky!

Envicentrum pro krajinu

Snahou Envicentra Pro krajinu je vzbudit zájem o ochranu přírody a krajiny.

Region Valašsko je neodmyslitelně spjat se zemědělskou činností. Člověk po staletí utvářel krajinu tím, že v ní hospodařil. Také v současné době je zemědělství jedním z rozhodujících faktorů, které se na vzhledu krajiny podílejí. Proto se šetrné hospodaření, chov zemědělských zvířat a zpracování produktů, které z něho pocházejí, staly hlavními tématy, na které se envicentrum v průběhu celého roku zaměřuje.

Cílem je odbornou i laickou veřejnost seznamovat s touto problematikou prostřednictvím:

  • výukových programů
  • odborných exkurzí
  • přednášek a kurzů řemesel
  • zpracování zemědělských produktů

Envicentrum je umístěno na okraji obce. Součástí areálu je stylové stavení s vybavenými výukovými místnostmi pro realizaci vzdělávacích programů a kurzů. Jsme připraveni i na vícedenní pobyty školených či vzdělávaných osob – přímo v objektu envicentra  je ubytovací část s 15 lůžky. Ve vzdálenosti cca 400 m je k dispozici ubytovací kapacita pro dalších cca 10 osob v „turistické“ třídě.

Dle individuálních požadavků jsme schopni zajistit i občerstvení, a to až do úrovně plné penze + svačin a balíčků do terénu. Dále je součástí areálu stodola s připravovanou minivýstavou zemědělského nářadí a techniky, která se využívá jako venkovní učebna, a stáje s hospodářskými zvířaty (ovce, koně, drůbež), jež využíváme při výukových programech.

Našim cílem je co nejvíce aktivit realizovat přímo v terénu. A to jak v nejbližším okolí areálu, tak i na území okolních obcí v okruhu cca 12 km.

V nedalekém okolí je možno navštívit například NKP Ploština, historické objekty ve Valašských Kloboukách, zámek Vizovice, popřípadě hrad Brumov. V případě zájmu jsme schopni zajistit i průvodcovské služby na dvou naučných okruzích kolem obce Vysoké Pole s tematikou dávnověku a událostí konce II.světové války. V celém mikroregionu fungují půjčovny kol, lze domluvit i projížďku na koni.

obrázek

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní budova EnvirocentraStájStodola a stáj

StodolaKrálíkárna - kotrňák Odpočívadlo

ChaloupkaÚtulna Celkový pohled na areál

Ohniště Šušárna na ovocePtačí pozorovatelna