envicentrum PRO KRAJINU Vysoké Pole

Spustili jsme nové webové stránky!

Výukové programy

Výukové programy zaměřené na člověka, přírodu a tradice. Probíhají ve vnitřních prostorách envicentra i v terénu. Důležité je vybavit se do terénu vhodnou obuví a oblečením. Základní délka programu je 1,5 hodiny. Po domluvě lze program upravit dle individuálních potřeb, případně obohatit o doplňkové aktivity (prohlídka envicentra a přilehlého hospodářství, procházka po Cestě zdraví atd.). Cena za žáka je 35 Kč.

Nabízíme i zajištění občerstvení nebo obědů.

Ke stažení zde: Závazná objednávka